Sedumdak subsidieSedumdak subsidie in 2023in 2021

Omdat een groen dak niet alleen goed is voor uw woning, maar ook voor de omliggende woningen geeft de gemeente tot wel 50% subsidie op groen dak.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Tekening van een huis met een groen dak en plantje in het midden

Hoe groen is uw dak?

Breng de natuur dichter bij huis

Tekening van een zonnepaneel met een zonnetje erboven

Heeft u al panelen?

Wordt ook voorzien van 100% duurzame stroom

1000+

Woningen voorzien

van een duurzaam dak

De oprichter van Solar Sedum in een zwarte colbert met wit overhemd en plantjes in zijn handen
Meer weten?
Neem contact op
Groen dak onder zonnepanelen in Amsterdam
Solar Sedum maakt het u makkelijk

Sedumdak subsidie per gemeente

Omdat elke gemeente haar eigen voorwaarden heeft voor subsidie op een groen dak kan het lastig zijn om de juiste partij te kiezen. Daarom maken wij het u makkelijk. Een Solar Sedum Energiedak voldoet aan alle regels om in aanmerking te komen voor sedumdak subsidie in uw gemeente. Dit komt omdat wij alleen met de beste kwaliteit materialen werken en de hoogste kwaliteit leveren. Met behulp van ons unieke Airframe zijn wij in staat groene daken naadloos met zonnepanelen te combineren en zo het meeste uit uw dak te halen!

Staat uw gemeente er niet tussen? Wij zoeken uit welke subsidie op uw woning van toepassing is.

Een Solar Sedum Energiedak voldoet aan alle regels om in aanmerking te komen voor sedumdak subsidie.
OpenDicht

Subsidie groene daken Almelo

In Almelo is er subsidie beschikbaar voor een groen dak en een sedum dak. De subsidie is €21,73 per m2 groen dak. De subsidie aanvragen kan voor groene daken van 5 tot 90 m2. Gemeente Almelo heeft ook andere subsidies voor groene maatregelen. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Almelo 

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is er een subsidieregeling beschikbaar voor het realiseren van groene daken. Deze regeling is alleen van toepassing op woningen binnen bestaande stads- of dorpsgebieden. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale gemaakte kosten met een maximum van €2000 per woning.

Er is ook een subsidie van maximaal €30 per m2 beschikbaar, plus een extra bonus van €10 per m2 voor biodiversiteit (als het groene dak meer dan 50% bestaat uit planten anders dan sedum). Het groene dak moet minimaal 5 m2 groot zijn en een minimaal waterbergend vermogen hebben van 25 liter per m2. Er zijn ook advieskosten beschikbaar van maximaal €200 voor constructief advies, mits het project wordt uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Tilburg

De gemeente Tilburg stimuleert klimaatbestendige maatregelen voor particulieren eigenaren en bedrijven.

Er is een subsidie van maximaal:

 • Particulieren: € 2.500
 • Verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties: € 30.000 per kadastraal perceel

De vergoeding bestaat uit een percentage van de werkelijke kosten, zoals aangegeven in de bijbehorende tabel. Maximale bedragen per maatregel zijn hierin inbegrepen.

Vergoedingen

Subsidie ontvangen op groene maatregel met een waterberging tot 30 liter per m2 is 50% tot maximaal € 25 per m2. Bij een waterberging van 30 liter per m2 is 50% tot maximaal € 40 per m2.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, dienen de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • Minimale oppervlakte van dakgroen is 6 m2
 • Aanvraag indienen moet met een offerte
 • Aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dakgroen wordt aangelegd of heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar
 • Werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • Per kadastraal perceel kan slechts één keer subsidie ontvangen worden per maatregel
 • Na aanvraag en voltooiing van werkzaamheden dient het verantwoordingsformulier te worden ingevuld om subsidie te ontvangen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Tilburg.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Haarlem

Als u een pand in Haarlem bezit, kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak van minimaal 20 m2. Dit geldt zowel voor particuliere huiseigenaren als voor collectieven van particulieren, stichtingen, ondernemers en verenigingen van eigenaren. U dient de subsidie online aan te vragen voordat het dak is aangelegd. Op dit moment is de subsidie gesloten, maar in het voorjaar van 2023 zal er weer een mogelijkheid zijn om subsidie aan te vragen. U kunt op deze pagina lezen wanneer u weer subsidie kunt aanvragen.

Als eigenaar van een pand in Haarlem kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak. Hier zijn een aantal dingen waar u rekening mee moet houden:

 • Het groene dak moet worden aangelegd op een bestaand dak en het moet minimaal 30 liter water per m2 kunnen dragen
 • U kunt maximaal 1 keer een aanvraag doen per adres
 • De subsidieaanvraag moet volledig zijn ingediend voordat u het dak aanlegt en u ontvangt binnen 8 weken een besluit per brief
 • Het groene dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven, anders kan de subsidie teruggevraagd worden
 • Als u een subsidie ontvangt van meer dan € 500, dan moet u een eindverantwoording inleveren met een factuur en foto van het dak
 • De subsidie is standaard € 25 per m2 met een maximum van € 1.000 per adres voor particulieren, en € 5.000 voor collectieven, ondernemingen, stichtingen of verenigingen
 • De subsidie is maximaal 50 % van de totale kosten van het groene dak
 • U kunt een hoger bedrag ontvangen als u kunt aantonen dat het groene dak bijdraagt aan biodiversiteit, bestaat uit groen-gele dak met zonnepanelen of waterbergend vermogen van 50 liter per m2.
 • De subsidie is momenteel gesloten, maar u kunt in het voorjaar van 2023 weer een aanvraag doen.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Haarlem

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Lelystad

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor het aanleggen van groene daken in Flevoland:

 • De locatie van het pand waarop het groene dak of groene gevel wordt aangelegd, moet zich binnen de bebouwde kom bevinden.
 • De werkzaamheden beginnen pas nadat u een positief besluit op uw subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf of persoon.
 • Het groene dak moet minimaal 30m2 groot zijn
 • Het groene dak moeten aan de technische voorwaarden voldoen.
 • Het groene dak moeten minimaal zeven jaar in stand blijven.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van het dak en als omgevingsvergunningen nodig zijn of andere vergunningen.
 • De subsidie bedraagt per initiatiefnemer maximaal € 10.000 voor een groen dak en € 10.000 voor een groene gevel.

Kijk voor meer informatie over de gemeente Lelystad op de website van de provincie Flevoland.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Purmerend

Dakbedekking vervangen of overlagen van bitumen dakbedekking voor groene daken: 20 euro per vierkante meter.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Purmerend

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Amersfoort

Vanaf 1 Maart 2023 kan er subsidie worden aangevraagd voor een groen dak in de gemeente Amersfoort. Er is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 100.000,-, subsidies kunnen worden aangevraagd tot 31 oktober. De subsidie kan worden aangevraagd voor een groen dak op een woning, schuur, bedrijfspand of maatschappelijk vastgoed. De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren, huurders en gebruikers van een pand als de eigenaar ook vergroening van het dak wil.

De subsidie kan worden aangevraagd voor alleen het materiaal, aanlegkosten en advieskosten zijn niet gesubsidieerd. De subsidiëring verschilt voor de vegetatie die u aanlegt, voor een biodivers vegetatiepakket krijgt u meer subsidie dan voor een sedumpakket. Daarbij hangt de hoogte van het subsidiebedrag per aangelegde vierkante meter af van het waterbergend vermogen. Hoe meer waterbergend vermogen, hoe hoger het subsidiebedrag.

Solar Sedum zal bij een toereikende draagkracht van het dak een groen dak aanleggen met een minimaal waterbergend vermogen van 50 L/m2. Uw groene dak zal ook beter floreren met een dikkere substraatlaag. De vergoedingen per vierkante meter vindt u hieronder.

 • Vegetatiepakket: Sedum; waterbergend vermogen: 15-49 L/m2; subsidiebedrag: € 20/m2
 • Vegetatiepakket: Sedum; waterbergend vermogen: >50 L/m2; subsidiebedrag: € 30/m2
 • Vegetatiepakket: Biodivers; waterbergend vermogen: 15-49 L/m2; subsidiebedrag: € 30/m2
 • Vegetatiepakket: Biodivers; waterbergend vermogen: >50 L/m2; subsidiebedrag: € 40/m2

Het minimaal aan te leggen groen dak is 6 vierkante meter. Een biodivers vegetatiepakket bestaat voor meer dan 30% uit kruiden en bloemen. Solar Sedum biedt hiervoor onze bij- en vlindervriendelijke mix aan.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Amersfoort.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden biedt subsidies aan voor groene en blauw-groene daken, waarbij het groene dak minimaal 6 vierkante meter groot moet zijn en het blauw-groene dak minimaal 6 vierkante meter groot moet zijn. De subsidie is 50% van de totaal gemaakte kosten, tot een maximum van €10.000 per perceel. Voor beide soorten daken moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals het waterbergend vermogen en de technische specificaties van het dak. Het aanvragen van de subsidie vereist documenten zoals een factuur, een kopie van uw bankpas en een uitvoeringstekening op schaal met herleidbaar oppervlak.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een groen dak in de gemeente Leeuwarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • U woont of heeft uw bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Het groene dak is minimaal 6 vierkante meter groot.
 • Steenachtige substraten moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’, of een vergelijkbaar keurmerk.
 • Het dak, de draagconstructie en overige aanpassingen voldoen, indien van toepassing, aan de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening en het welstandsbeleid van de gemeente Leeuwarden.
 • Het waterbergend vermogen van een extensief groen dak is 25 tot 50 liter per m2. Een extensief groendak is meestal 7-10 cm hoog. En bedoeld voor bijvoorbeeld sedum, mos, kruiden, grassen of waardplanten die weinig of geen onderhoud nodig hebben.
 • Bij een intensief groen dak kunt u alleen subsidie krijgen voor het oppervlak waar groen (planten, grassen, mossen, en dergelijke) staan. Het waterbergend vermogen van een intensief groen dak is minimaal 50 liter per m2. Intensieve groene daken zijn vergelijkbaar met een normale tuin. Je kunt er gazons, heesters en bomen planten. De substraatlaag is 15 cm hoog of hoger.

De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor een blauw-groen dak in de gemeente Leeuwarden zijn:

 • U woont of heeft uw bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Het blauw-groene dak is minimaal 6 m2 groot.
 • Steenachtige substraten moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’, of een vergelijkbaar keurmerk.
 • De dakconstructie moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. De constructie moet sterk genoeg zijn om erop te lopen voor onderhoud en inspectie. De constructie moet berekend zijn op het extra gewicht van bijvoorbeeld regen en sneeuw.
 • Bij een blauw-groen dak moet de minimale waterberging op de dakbedekking 60 mm zijn.
 • Het waterbergend vermogen van een extensief groen dak is 25 tot 50 liter per m2. Een extensief groendak is meestal 7-10 cm hoog en bedoeld voor bijvoorbeeld sedum, mos, kruiden, grassen of waardplanten die weinig of geen onderhoud nodig hebben.
 • Bij een intensief groen dak kunt u alleen subsidie krijgen voor het oppervlak waar groen (planten, grassen, mossen, en dergelijke) staan. Het waterbergend vermogen van een intensief groen dak is minimaal 50 liter per m2. Intensieve groene daken zijn vergelijkbaar met een normale tuin. Je kunt er gazons, heesters en bomen planten. De substraatlaag is 15 cm hoog of hoger.

De hoogte van de subsidies:

 1. De subsidie bedraagt 50% van de totaal gemaakte kosten.
 2. De maximale subsidie per perceel is €10.000,-.

Als er een constructieberekening van het dak nodig is, kunt u hiervoor maximaal €200,- vergoed krijgen. U dient wel een bewijs van deze kosten mee te sturen bij de aanvraag van de subsidie.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Leeuwarden.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subidie groene daken Heerenveen

U kunt financiële ondersteuning aanvragen voor de installatie van een groen dak, dat bestaat uit levend groen op een dakbedekking. Dit omvat een wortelwerende laag, een drainage laag en een vegetatielaag met droogtetolerante planten. Voordelen van een groen dak zijn onder andere een verlengde levensduur van uw dak, isolatie tegen warmte en geluid, opvangen van regenwater en het bevorderen van biodiversiteit. Er zijn echter enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze subsidie, waaronder een minimale oppervlakte van 6 m² en stevigheid van het dak. Hieronder vindt u enkele belangrijke informatiepunten voor het aanvragen van de subsidie:

Voorwaarden:

 • Eigenaar van een bestaand gebouw in de gemeente Heerenveen of schriftelijke toestemming van de eigenaar als huurder
 • Minimale oppervlakte van 6 m²
 • Dak moet stevig genoeg zijn

Aanvraag:

 • Aanvraagformulier indienen 6 weken voordat u begint met de installatie
 • Inclusief begroting/offerte, situatietekening op schaal, technische specificaties groen dak en foto van het dak bij aanvang
 • Wacht op goedkeuring voordat u begint met de installatie
 • Dien binnen 10 weken na voltooiing een aanvraag tot vaststelling in met facturen en foto's

Hoogte subsidie:

 • Waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter/m²: € 29,- per m², maximaal 50% van de kosten, maximale subsidie van € 11.500,-
 • Waterbergend vermogen van meer dan 50 liter/m²: € 41,- per m², maximaal 50% van de kosten, maximale subsidie van € 11.500,-

Solar Sedum plaatst wanneer de draagkracht toereikend is groene daken met een waterbergend vermogen van minimaal 50 liter/m2, hierdoor komt u voor de hoogste subsidie in aanmerking.

Kijk voor meer informatie op de campagne website van de gemeente Leeuwarden.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken provincie Zeeland

Subsidieregeling voor groene daken in de provincie Zeeland

 • Doelgroep: particulieren en VVE's die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand in de bebouwde kom van de provincie Zeeland, inclusief bijgebouwen op hetzelfde perceel van dezelfde eigenaar.
 • Toepassing: subsidie voor de aanlegkosten van groene daken, exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten.
 • Soorten groene daken: standaard groen dak, biodivers groen dak en daktuin.
 • Randvoorwaarden: subsidie wordt éénmaal per adres verschaft, locatie moet binnen de bebouwde kom van Zeeland zijn, groene dak moet worden aangelegd door een gecertificeerd bedrijf, en de aanvrager moet eigenaar zijn van het pand, woning of VVE.
 • Voorwaarden groen dak: het groene dak moet bestaan uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag, en moet een minimale oppervlakte van 10 m2 hebben met een hellingshoek tot 35 graden.
 • Maximaal subsidiebedrag: afhankelijk van het type groen dak, met een maximum van €25,- per m² voor een standaard groen dak, €35,- per m² voor een biodivers groen dak en €75,- per m² voor een daktuin. Maximaal €5.000,- per aanvraag.
 • Standaard groen dak: beplant met hoofdzakelijk sedum en mossen, waterbergingscapaciteit van minimaal 15 liter per m2
 • Biodivers groen dak: beplant met hoofdzakelijk sedum en kruiden; minimaal 30% bloemen en kruiden, waterbergingscapaciteit van minimaal 50 liter per m2
 • Daktuin: beplant met maximaal 50% sedum en mossen; minimaal 50% bomen/struiken en siergrassen, waterbergingscapaciteit van minimaal 70 liter per m2
 • Aanvragen: het aanvraagformulier en een getekende offerte moeten worden ingediend. Het groene dak moet binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie zijn gerealiseerd.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Zeeland.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Alkmaar

In de gemeente Alkmaar is er een subsidie beschikbaar op groene daken, de hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van het dak, voor een groen dak is € 25,- per m2 en € 35,- per m2 voor een groen dak waarvan aantoonbaar minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum bestaat. Solar Sedum selecteert de plantensoorten handmatig hierdoor kunnen wij naar wens aan de biodiversiteit verwachtingen van de gemeente Alkmaar en u voldoen bij de aanleg van een groen dak. De subsidie op een groen dak is maximaal € 10.000 per aanvraag.

 

De eisen voor subsidie aanvragen bij een groendak aanleggen zijn dat het gebouw, of overkapping in de gemeente Alkmaar is en het minimale oppervlakte van het groene dak 4 vierkante meter is. Daarbij, moet het waterbergend vermogen van het groene dak minimaal 20 liter per vierkante meter zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Alkmaar.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Amsterdam

Subsidie vanuit de gemeente Amsterdam is helaas op, vanuit de waterschappen is er wel nog een subsidiebudget beschikbaar. Wees er snel bij voordat het op is.

Vanuit de gemeente Amsterdam is er beperkt subsidie beschikbaar voor de aanleg van groene daken. Wilt u in aanmerking komen? Dan moet u aan het volgende voorwaarden voldoen: het groene dak moet minimaal 5 jaar in stand blijven (bij ons is uw groene dak voor het leven). Het groene dak is minimaal 30 m2 groot. Is uw dak kleiner dan 30 m2? U mag ook daken van meerdere gebouwen in 1 aanvraag samenvoegen om in aanmerking te komen, dan kunt u de aanvraag doen met andere buurtbewoners.

Subsidiebedrag

Subsidies voor de aanleg van groene daken kunnen maximaal 50% bedragen van de benodigde kosten, met een maximum van € 50.000 of € 30 per m2. Als het dak een waterbergingscapaciteit heeft van meer dan 50 liter per m2, dan is het maximum subsidiebedrag € 50 per m2. Als het groene dak minstens 50% bestaat uit planten anders dan sedum, dan is het maximum subsidiebedrag € 10 per m2 hoger.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Er zijn ook andere subsidies op groene daken vanuit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, deze regeling geldt voor de inwoners van hun gebied die in stedelijke gebieden wonen. Maar ook voor organisaties die geen doel hebben om winst te maken, zoals buurtinitiatieven en VvE’s.

Voor uw huishouden geldt een subsidieregeling van 20 euro per m² aangelegd sedumdak of biodivers groen dak tot een maximaal bedrag van 1.100 euro. Voor een VvE of buurtinitiatief is de subsidie maximaal 50% van kosten. En maximaal 25.000 euro per aanvrager en activiteit.

Er is voor het jaar 2023 een bedrag van € 50.000 subsidiebudget voor huishoudens.

Beschikbaar: €45.000 (laatste update op 25-1-2023)

In 2022 en 2023 is er 150.000 euro beschikbaar voor deze regeling. Van 2024 tot en met 2027 is er ieder jaar 250.000 euro gereserveerd. De verdeling van het subsidiebudget kan per jaar verschillen. In 2022 is er 40.000 euro beschikbaar voor huishoudens en 110.000 euro voor buurtinitiatieven. In 2023 is de verdeling 50.000 euro voor huishoudens en 100.000 euro voor buurtinitiatieven. 

Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Amstelveen

In de gemeente Amstelveen kunt u subsidie krijgen op de aanleg van groene daken. U krijgt bij de aanleg van een sedumdak subsidie tot €50 per m2. Een basis groen dak krijgt € 40,- per vierkante meter. Er is extra subsidie voor een "groen dak plus" en krijgt €50,- per vierkante meter. De gemeente vergoedt een deel van de kosten voor de aanleg van groene daken. De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van €25.000. Een "basis groen dak" wordt beschouwd als een dak waarop beplanting wordt aangebracht. Een basis groen dak bedekt met sedum (vetkruid), heeft een waterberging van minimaal 20 liter per m2 en een substraatlaag van ongeveer 5 cm.

"Groen dak plus" een dak waarop beplanting wordt aangebracht. Bij een "groen dak plus" is er meer variatie aan vegetatie, het waterbergend vermogen is minimaal 40 liter per m2 en de substraatlaag minimaal 5 cm.

Om in de gemeente Amstelveen aan de subsidieaanvraag te voldoen moet de minimale oppervlakte van het te vergroenen dak 15m2 zijn. Uiterlijk 6 maanden na de datum van toekenning van de subsidie moet de aanleg van het sedumdak zijn voltooid. 

Kijk voor meer informatie over subsidie groene daken op de website van de gemeente Amstelveen. Hier zijn alle voorwaarden te vinden, kijk goed of u in aanmerking komt. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Arnhem

In de gemeente Arnhem kunt u subsidie krijgen op de aanleg van groene daken. In Arnhem verschilt de hoogte van de subsidie per gebied. U krijgt tot 65% subsidie in focusgebieden, 50% in een brongebied, hitteplek, een plek waar zich wateroverlast voordoet of een plek die gevoelig is voor droogte en 30% voor alle overige gebieden. Er geldt een maximum van €25.000 per aanvraag. 

Om in de gemeente Arnhem aan de subsidieaanvraag te voldoen moet de minimale oppervlakte van het sedumdak 10 m2 zijn voor particulieren en 25 m2 voor kantoren, bedrijfsgebouwen en bouwwerken.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Arnhem. 

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Breda

In de gemeente Breda kunt u subsidie krijgen op de aanleg van een groen dak. Een extensief groen dak ontvangt een subsidie van €20 per m2. Wilt u een constructief advies? De kosten worden tot €250 per dak tot 100 m2 en €350 per groene dak groter dan 100m2 vergoed. De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal €3.000 voor particulieren en €10.000 voor stichtingen, vereniging van eigenaren en bedrijven, met een maximum van 50% van de aanlegkosten. 


Om in de gemeente Breda aan de subsidieaanvraag te voldoen zijn er een aantal voorwaarden. Het groene dak heeft minimaal 8 soorten planten, heeft een waterbergende capaciteit van minimaal 25 liter per m2 en heeft minimaal 40 mm substraat laag.


Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Breda. 

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Den Haag

In de gemeente Den Haag kunt u subsidie krijgen op de aanleg van een groen dak. U krijgt bij de aanleg van een sedum dak subsidie van €25 per vierkante meter tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal €20.000. 

Er zijn er een aantal voorwaarden voor subsidie aanvragen. Het groene dak is minimaal 6m2, heeft een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter, de helling van het dak is niet meer dan 35 graden en heeft tenminste 1 wortelwerende laag. Voor het aanleggen van een groendak zijn er bouwregels waaraan moet worden voldaan.

Een vergunning is vereist als:

 • Er een bouwkundige aanpassing nodig is voor het groene dak
 • Het pand een monument of een beschermd stadsgezicht is en het groene dak vanaf de straat zichtbaar is.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Groningen

In de gemeente Groningen kunt u subsidie krijgen op de aanleg van groene daken. De hoogte van de subsidie hangt af van het oppervlakte en de waterberging. Op een extensief groen dak is de subsidie €25 per m2 voor oppervlakten tussen 6 tot 200 m2, en € 250 per toegevoegde kubieke meter waterberging.

Om in de gemeente Groningen aan de subsidieaanvraag te voldoen zijn er een aantal voorwaarden. Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 6 m2, en een waterbergend vermogen heeft van 30 liter per m2.

De aanvraag periode waarbinnen de subsidie kan worden aangevraagd, start op 15 januari en eindig op 30 juni voor het jaar 2023.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Groningen.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Nijmegen

In de gemeente Nijmegen kunt u subsidie krijgen op de aanleg van een groen dak. Bij de aanleg van een extensief groen dak krijgt u 50% subsidie van kosten van de aanleg. Er geldt een maximum van €40 per m2, voor een intensief groen dak geldt een maximum van €60 per m2. Solar Sedum kan naar wens voor u een intensief of extensief groen dak aanleggen, mits uw dak sterk genoeg is voor een intensief groen dak.

Om in Nijmegen aan de subsidieaanvraag te voldoen moet het minimale oppervlakte van het sedumdak 10 m2 zijn voor een woning en 50 m2 voor een gebouw.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een extensief groendak en een intensief groendak.

 • Een extensief groendak bestaat uit mossen, vetplanten en bijvoorbeeld kruiden. Het dak moet minimaal 25 liter water per m2 kunnen opslaan. Dit soort groendak heeft weinig onderhoud nodig.
 • Een intensief groendak lijkt op een tuin en heeft meer onderhoud nodig. Er staan struiken, grassen, kruiden en misschien bomen. Ook paden, terrassen en een vijver zijn mogelijk. Het dak moet minimaal 50 liter water per m2 kunnen opslaan.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen. 

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Rotterdam

Vanaf 1-06-2023 kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen.

In de gemeente Rotterdam kunt u subsidie krijgen op de aanleg van een groen dak. In Rotterdam zijn er 2 type subsidies: “klimaatadaptatie tot 1.500 euro & klimaatadaptatie vanaf 1.500 euro”. De voorwaarden van beide aanvragen zijn hetzelfde. De aanvraagprocedure verschilt: 

 • Aanvragen tot €1.500,- moeten worden ingediend na uitvoering van de werkzaamheden (maximaal 8 weken na afronding). 
 • Aanvragen vanaf €1.500,- moeten worden ingediend voor de uitvoering van werkzaamheden (minimaal 8 weken voor start werkzaamheden)

Groene daken ontvangen €250 subsidie per toegevoegde 500 liter waterberging en €10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groen oppervlak. Er is extra subsidie voor inheemse beplanting, € 1 per inheemse plant of kruid (bijvoorbeeld inheemse grassen) en € 2 per inheemse heester of struik. Het is mogelijk om de subsidies te combineren. Het maximale subsidie bedrag per aanvraag vanaf €1.500 bedraagt €50.000.

Om in Rotterdam aan de subsidieaanvraag te voldoen zijn er een aantal voorwaarden. Het toegevoegde oppervlak aan groen bedraagt ten minste 20 m2 en de toegevoegde waterberging bedraagt ten minste 1 m3 (= 1.000 liter). Als u sedum op het dak wilt aanleggen, moet u ook zorgen voor een waterberging van minimaal 30 liter per m2.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Rotterdam. Voor subsidie aanvragen kunt u hier klikken.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?
OpenDicht

Subsidie groene daken Utrecht

In Utrecht kunt u subsidie krijgen op de aanleg van uw groene dak. Op een groen dak is de subsidie 50% van de kosten met een maximum van €25 per m2 voor een extensief groen dak, voor een biodivers groen dak is het maximum €35 per m2 en voor een intensief groen dak is het maximum €50 per m2. Wilt u een bouwkundige expert om te controleren of u dak geschikt is? De kosten worden tot €250 per dak vergoed, maar niet meer dan €1.000 per aanvraag. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt €20.000. 

U kunt de subsidie aanvragen voor groene daken op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen.

Om in Utrecht aan de voorwaarden van subsidie aanvragen te voldoen moet het sedumdak wel groter zijn dan 10m2. Het type dak voldoet aan de hieronder genoemde eisen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen extensieve groene daken en intensieve groene daken.


Intensief dak: groen dak bestaat uit maximaal 50% mossen en sedum, minimaal 50% bomen/struiken en grassen, weegt nat meer dan 200 kg per m2 en het waterbergend vermogen is minimaal 70 liter per m2

Extensief dak: als het dak bedekt is met mossen en sedum, geen minimaal gewicht en het waterbergend vermogen is minimaal 15 liter per m2.

Biodivers dak: groen dak bestaat uit sedum en kruiden (minimaal 30% kruiden en bloemen), geen minimaal gewicht en het waterbergend vermogen is minimaal 50 liter per m2.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Utrecht.

Weten hoeveel u kunt ontvangen?

Waarom juist nu een groen dak?

Ook in 2021 maken gemeenten geld vrij voor sedumdak subsidie. Dit maakt het verduurzamen van uw woning nog aantrekkelijker. Zo kunt u subsidie voor uw groen dak met zonnepanelen aanvragen. Alleen is het subsidie-oerwoud niet altijd even overzichtelijk en kan een subsidieaanvraag voor een groen dak onnodig tijdrovend en ingewikkeld zijn. Daarom regelen wij uw subsidie voor het verduurzamen van uw woning terwijl wij uw dak vergroenen en uw woning voorzien van duurzame energie.

Zo maakt solar sedum duurzaamheid gemakkelijk!
Meer informatie over een groendak?

"Wij hebben de service van Solar Sedum als perfect ervaren. De medewerkers zijn professioneel, kundig en vriendelijk. Hun adviezen zijn persoonlijk. Het bedrijf heeft een duidelijke filosofie: Nederland moet groener, biodiverser en CO2-neutraal."

Een klant van Solar Sedum die lacht
Rudy Klaassen
Amsterdam, 2020

Een groen dak met zonnepanelen is een slimme investering, punt.

Deze investering verdient zichzelf 2 tot 3 keer terug in 25 jaar - dat is pas rendement! Bovendien zorgt de combinatie voor een hoger rendement op zonne-energie en meer biodiversiteit.

Een medewerker die achter zijn laptop zit met een mok met Solar Sedum erop.

Voorwaarden sedumdak subsidie

Ondanks het uitzonderlijke jaar geven gemeenten ook in 2021 weer subsidie voor de verduurzaming van uw woning. Zo is het in sommige gemeenten mogelijk om 50% van de kosten van het groen dak als subsidie te ontvangen. Een vaak gevraagde voorwaarde hiervoor is dat de aanleg en het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf zoals Solar Sedum.

Wilt u weten hoeveel sedumdak subsidie u kunt ontvangen?
Onze toppers helpen u hierbij

Solar Sedum neemt u alles uit handen!

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.