Subsidie groene daken Nijmegen

Ga terug naar alle subsidies

De gemeente Nijmegen biedt subsidies aan voor de aanleg van groene daken, groengevels en verticale tuinen om zo de stedelijke biodiversiteit te verhogen en wateroverlast te verminderen.

Voorwaarden voor Subsidie

 • Type Dak: Uw woning of gebouw moet een plat dak van beton of hout hebben. Nieuwbouwwoningen mogen ook een schuin dak hebben als dat goedgekeurd is.
 • Minimale Oppervlakte: Het groendak moet minimaal 10 m² zijn voor woningen en 50 m² voor bedrijfsgebouwen.
 • Wateropslag: Een extensief groendak moet minimaal 25 liter water per m² kunnen opslaan; een intensief groendak minimaal 50 liter per m².
 • Aanvraagtermijn: U moet binnen 6 maanden na goedkeuring van de subsidie starten met de aanleg en binnen 1 jaar afronden.
 • Duurzaamheid: Het groendak moet minimaal 5 jaar in goede staat blijven.

Subsidiebedrag

 • Extensief Groendak: 50% van de kosten, met een maximum van €40 per m².
 • Intensief Groendak: 50% van de kosten, met een maximum van €60 per m².
 • Groengevels/Verticale Tuinen: 50% van de kosten, met een maximum van €30 per m² (groengevel) en €50 per m² (verticale tuin).
 • Geveltuinen: 50% van de kosten, tot een maximum van €100 per geveltuin. Voor aangrenzende geveltuinen (minimaal 5) is de subsidie 75% van de kosten, tot €150.

Andere Subsidiemogelijkheden

 • Gemeenschappelijke Schuurdaken en Bijgebouwen: Vanaf 2023 is er subsidie beschikbaar voor deze projecten.
 • Regentonnen en Afkoppeling Regenwater: Extra subsidies voor maatregelen die bijdragen aan watermanagement.

Subsidiebudgetten

 • Specifieke budgetten voor groene daken variëren per jaar. Voor details en beschikbare bedragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Nijmegen

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.

Ontdek hoeveel subsidie u kunt ontvangen
Sluiten