Subsidie groene daken Den Haag

Ga terug naar alle subsidies

Gemeente Den Haag biedt subsidies aan voor groene daken en andere klimaatadaptatiemaatregelen om regenwater op te vangen. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren en huurders van woningen en gebouwen.

Voorwaarden voor Subsidie

  • Minimaal 1.000 liter regenwateropvang.
  • Woningen of gebouwen in specifieke buurten met hoge wateroverlasterisico's.
  • Aanvraag indienen binnen de geldende termijnen.

Subsidiebedrag

  • 50% van de kosten vergoed.
  • Maximaal €500 per 1.000 liter regenwateropvang.
  • Maximaal €50.000 per aanvraag.

Subsidiebudgetten

  • Totaal budget 2023: €250.000.

Voor meer informatie en aanvraag, bezoek de website van gemeente Den Haag.

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.

Ontdek hoeveel subsidie u kunt ontvangen
Sluiten