Subsidie groene daken Amstelveen

Ga terug naar alle subsidies

In Amstelveen kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van groene daken, groene gevels of verticale tuinen. Deze subsidie helpt u om een deel van de kosten te dekken en draagt bij aan een duurzamere leefomgeving.

Voorwaarden voor Subsidie

 • Minimaal 15 m² voor een groen dak, 30% van de gevel voor groene gevels.
 • De subsidie moet aangevraagd worden voordat de werkzaamheden beginnen.
 • De aanleg moet binnen zes maanden na toekenning voltooid zijn.

Soorten groen dak

 • Basis groen dak: een dak waarop beplanting wordt aangebracht. Een basis groen dak bestaat voornamelijk uit sedum (vetkruid), heeft een waterberging van minimaal 20 liter en een substraatlaag van ongeveer 5 cm.
 • Groen dak plus: een dak waarop beplanting wordt aangebracht. Bij een groen dak plus is er meer variatie aan vegetatie, de waterberging minimaal 40 liter en de substraatlaag minimaal 5 cm.
 • Groene gevel: bestaat uit planten die omhoog groeien tegen een bouwwerk vanuit de volle grond.
 • Verticale tuin: bestaat uit verticaal geplaatste modules of panelen waarin beplanting wordt aangebracht.

Subsidiebedrag

 • €40 per m² voor een basis groen dak.
 • €50 per m² voor een groen dak plus of verticale tuin.
 • Maximaal 50% van de kosten, tot €25.000.

Andere Subsidiemogelijkheden

 • Subsidies voor groene gevels en verticale tuinen.

Subsidiebudgetten

 • Jaarlijks budget beschikbaar voor verschillende groene initiatieven.

Voor meer informatie, bezoek de Gemeente Amstelveen website.

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.

Ontdek hoeveel subsidie u kunt ontvangen
Sluiten