Subsidie groene daken Tilburg

Ga terug naar alle subsidies

De gemeente Tilburg biedt een subsidie aan voor klimaatbestendige maatregelen, waaronder de aanleg van groene daken. Deze subsidie is bedoeld om de stad groener en duurzamer te maken door bewoners en organisaties te stimuleren hun daken te vergroenen. Groene daken helpen bij waterberging, verbeteren de biodiversiteit en verlagen de temperatuur in stedelijke gebieden.

Voorwaarden voor Subsidie

  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart op het moment van aanvraag.
  • Het dakgroen moet een minimale oppervlakte van 6 m² hebben.
  • U moet een offerte en foto's van de huidige situatie meesturen.
  • De aanvrager is eigenaar van de locatie of heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Subsidiebedrag

  • 50% tot maximaal €25 per m² voor een groen dak met waterberging tot 30 liter/m².
  • 50% tot maximaal €40 per m² voor een groen dak met waterberging vanaf 30 liter/m².

Andere Subsidiemogelijkheden

  • Groene gevels, ontstenen, waterbergingen, infiltratiesystemen en afkoppelen van regenwaterafvoer.

Subsidiebudgetten

  • Voor particulieren maximaal €2.500.
  • Voor verenigingen, instellingen en bedrijven maximaal €30.000 tot 2.500 m² en €60.000 vanaf 2.500 m².

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Tilburg.

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.

Ontdek hoeveel subsidie u kunt ontvangen
Sluiten