Subsidie groene daken Utrecht

Ga terug naar alle subsidies

De gemeente Utrecht biedt een subsidie aan voor het aanleggen van groene daken om de stad duurzamer en groener te maken. Deze subsidie is bedoeld voor bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen in Utrecht.

Voorwaarden voor Subsidie

  • Het dak moet een minimale oppervlakte van 10 m² hebben.
  • U mag samen met anderen een aanvraag doen als uw dak kleiner is dan 10 m².
  • De daken liggen in de gemeente Utrecht.
  • Subsidie kan vooraf of binnen 3 maanden na aanleg worden aangevraagd.

Subsidiebedrag

  • Maximaal 50% van de kosten, tot €20.000 per aanvraag.
  • Intensief dak: €75 per m² (bergt minimaal 70 liter/m²).
  • Extensief dak: €25 per m² (bergt minimaal 15 liter/m²).
  • Biodivers dak: €50 per m² (bergt minimaal 50 liter/m², bevat minimaal 30% kruiden en bloemen).

Andere Subsidiemogelijkheden

  • Er zijn ook subsidies beschikbaar voor groene gevels, ontstenen, waterbergingen, infiltratiesystemen en afkoppelen van regenwaterafvoer.

Subsidiebudgetten

  • Voor particulieren maximaal €20.000 per aanvraag.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Utrecht.

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.

Ontdek hoeveel subsidie u kunt ontvangen
Sluiten