Subsidie groene daken Alkmaar

Ga terug naar alle subsidies

In Alkmaar biedt de gemeente subsidies aan voor groene daken om klimaatadaptatie te bevorderen. Dit initiatief richt zich op het verminderen van wateroverlast en het verbeteren van de stedelijke leefomgeving.

Voorwaarden voor Subsidie

  • Het dak moet minimaal 4 m² groot zijn.
  • Voor extensieve groene daken: substraatlaag van minimaal 40 mm.
  • Voor intensieve groene daken: substraatlaag van minimaal 80 mm.
  • Waterbergend vermogen: minimaal 40 liter per m².

Subsidiebedrag

  • 50% van de kosten voor het materiaal en eventuele installatiekosten van het extensief groene, intensief groene of groene/blauwe dak.

Andere Subsidiemogelijkheden

  • €40 per m² voor het afkoppelen van verhard oppervlak.
  • €100 per m³ voor infiltratie.
  • Tot €1000 voor hemelwateropvangsystemen (20% van de kosten).

Subsidiebudgetten

  • Jaarlijks beschikbaar: €60.000 voor klimaatadaptieve maatregelen.
  • €60.000 voor groene/blauwe daken.

Voor meer informatie, bezoek de Gemeente Alkmaar website.

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.

Ontdek hoeveel subsidie u kunt ontvangen
Sluiten