Portemonnee

De tijd waarin je alleen duurzame, milieuvriendelijke investeringen deed omdat het ‘goed ‘ zou zijn, is voorbij. Het levert vandaag de dag ook geld op.  Veel duurzame investeringen zijn goed voor de portemonnee. Ook komen er steeds meer onderzoeken en publicaties waarin in cijfers wordt aangetoond hoeveel duurzame investeringen opleveren. Een goede tendens. Zo hebben wij zelf ook de ROIA laten ontwikkelen die uitrekent hoeveel geld zonnepanelen en/of groene daken op de lange termijn opleveren.

Hiernaast een aantal voorbeelden van de winst van Solar Sedum Daken voor uw portemonnee:

Terugverdientijd berekenen

Rendement Investering

Energierekening

De terugverdientijd van een zonnepanelensysteem wordt berekend door de totale investeringen voor het zonnepanelensysteem te delen door de jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening (vanwege eigen zonnestroom opwekking).

Voorbeeld van de terugverdientijd van uw zonnepanelensysteem die u heeft laten installeren met gelijkblijvende energieprijzen; Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 3.5000 kWh elektriciteit. Om de helft daarvan (1.750 kWh) op te wekken met zonnepanelen is een zonnepanelensysteem nodig van ongeveer 2000 Wp wat overeenkomt met 8 panelen van 250 Wp (Het benodigde Wp vermogen van uw zonnepanelensysteem berekent u door de 1.750 kilowattuur te delen door 0,9).

Een zonnepanelensysteem van 8 panelen kost ongeveer €4.500,-. Per jaar wordt dus 1.750 kWh bespaard op de energierekening. Tegen de huidige stroomprijs van !0,23 is dat een besparing van ruim ! 400,-.

Investering / Besparing per jaar = Terugverdientijd

€4.500 / €402,50 = 11 jaar

*Wist u dat de terugverdientijd van zonnepanelen korter wordt door een groen dak?*

Naast de terugverdientijd is het rendement op een investering een belangrijk aspect. Rendement is de opbrengst van een belegging of investering uitgedrukt in een percentage van het daarmee samenhangende geïnvesteerde bedrag.

Een voorbeeld Stel u heeft €1000,- in goud gekocht. Na 2 jaar blijkt het goud €1200,- waard te zijn. Dat is €200,- meer. Dan heeft u een rendement van €200,-/ €1000 x 100% = 20% op uw investering.

Een voorbeeld met zonnepanelen Voor zonnepanelen geldt dat het rendement pas positief wordt na de terugverdientijd. Wanneer je zonnepanelen koopt ben je immers eerst €4000 ‘kwijt’. Na de terugverdientijd heb je dit bedrag weer terugverdiend door de dalende energierekening. Dan heb je de €4000 terug. Daarna ga je verdienen, dan wordt het rendement dus positief. Dat rendement kan behoorlijk hoog oplopen. De meeste zonnepanelen hebben namelijk minimaal 20 jaar garantie. Dat bekent dat u rendement minimaal kan oplopen tot 100%:

€4000 aanschaf zonnepanelen. Na elf jaar is deze €4000 terugverdiend. Na nog eens elf jaar is deze investering nogmaals terugverdiend. Dan hebben de zonnepanelen €8000 bespaart op uw energierekening. Dat betekent een rendement van:

€8000/€4000 x 100% = 200%

Dat is pas rendement!

Zonnepanelen zijn goed voor uw energierekening. De panelen wekken zonne-energie op en deze energie wordt door een omvormer omgezet in bruikbare elektriciteit. De elektriciteitsmeter in de meterkast zal hierdoor teruglopen en de energierekening zal omlaag gaan. Als u de helft van uw elektriciteitsverbruik door zonnepanelen zou laten opwekken bespaar je gemiddeld al €400 per jaar. Bovendien stijgt de prijs van elektriciteit gemiddeld 5% per jaar, waardoor je elk jaar meer gaat besparen. Tel uit uw winst!

*Zonnepanelen wekken elektriciteit op, geen gas. Dat betekent dat alleen het elektriciteitsgedeelte van uw energierekening omlaag gaat*

Mens

Naast de winst voor uw portemonnee, levert de combinatie van zonnepanelen en groene daken ook winst voor u als mens op. Hieronder in het kort een aantal voorbeelden van deze winst:

Zonne-energie opwekken maakt gelukkig

Een goede investering van uw geld

Uw energierekening gaat omlaag

Uw dak gaat veel langer mee

Groene daken maken gezonder

U draagt bij aan een duurzame toekomst

U helpt de klimaatverandering te beperken

 U kiest voor zekerheid

Milieu

Groene daken en zonnepanelen bieden beiden veel voordelen voor het milieu.  Belangrijk, aangezien het milieu steeds verder wordt aangetast en de klimaatverandering al is begonnen.  Het is van belang om de klimaatverandering niet te verergeren en een manier te vinden om met de veranderende weersomstandigheden om te gaan. Het weer zal extremer worden, en daar moeten we ons – al helemaal als Nederland zijnde-  op voorbereiden. Hieronder volgen een aantal voordelen van groene daken en zonnepanelen, die de winst voor het milieu laten zien:

Toename biodiversiteit

Duurzame energie opwekking

Onafhankelijkheid fossiele brandstoffen

Esthetische waarde

Filtering van giftige stoffen, fijnstof en CO2

Verlaging van de druk op het rioolstelsel

Voedselproductie

Urban Heat Island Effect

Groendaken kunnen meewerken aan het behoud of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals bijvoorbeeld vogels en bijen: Groendaken creëren binnen steden netwerken van groene plekken. Begroeide daken dienen als stepping stones, die links creëren tussen grotere habitat-gebieden zoals parken, tuinen, vervallen bouwplaatsen, en spoordijken. Een bijkomend voordeel is dat zich andere plantensoorten zullen vestigen op de schaduwrijke plekken achter de panelen, waardoor er een grotere diversiteit ontstaat.

Eigenlijk is alle opgewekte duurzame energie al winst voor het milieu. Het gaat hierbij om energie waar de mensheid voor onuitputtelijke tijd over kan beschikken. Ook levert het gebruik van duurzame energie geen schadelijke gevolgen op voor het milieu, waardoor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De zon is een onuitputtelijke energiebron waar de mensheid oneindig gebruik van kan maken. Bovendien heeft het opwekken van zonne-energie geen schadelijke gevolgen voor het milieu. We hebben onze planeet de afgelopen tijd genoeg vervuild en daarom is het belangrijk dat we overstappen op duurzame energieopwekking zoals windenergie en zonne-energie.

We halen onze energie nu voor het grootste gedeelte uit olie, gas en kolen. Het is algemeen bekend dat deze fossiele brandstoffen aan het opraken zijn. Voordat dit gebeurd moeten we een alternatief hebben gevonden. In de huidige samenleving kunnen we namelijk niet meer zonder. Door langzaam over te stappen op duurzame energieopwekking voorkomen we een probleem wanneer de fossiele brandstoffen opraken. Bovendien maken we ons nu al meer onafhankelijk en stoppen we met de milieuvervuiling die gepaard gaat bij het gebruik van de fossiele brandstoffen door o.a. CO2-uitstoot. De zon produceert genoeg energie om ons onafhankelijk van de fossiele brandstoffen te maken. 8 minuten zon zou namelijk volstaan om de hele wereldbevolking gedurende één jaar van energie te voorzien. De zon is één van de meest rendabele en tegelijkertijd milieuvriendelijkste energiebron op de markt.

Een groen dak heeft niet alleen voordelen voor de gebruiker, maar ook voor de directe omgeving. Een groen dak geeft een prettige omgeving om op uit te kijken vanuit een ander gebouw of vanaf de grond en verhoogt hiermee de kwaliteit van leven van bewoners van de stad. De therapeutische invloed van natuur is bekend en kan leiden tot de reductie van stress, verlaging van de bloeddruk, afname van spierpijn en een toename van positieve Groendaken maken mensen gezonder, gelukkiger, creatiever en meer ontspannen.

Groene daken worden vaak wonderen toegedicht als het gaat om het filteren van giftige stoffen, fijnstof en CO2. Vegetatie is in het algemeen in staat om in stedelijke gebieden kleine deeltjes, zoals fijnstof, uit de lucht te filteren. Het is ook bekend dat beplanting in staat is om CO2 op te nemen en om te zetten in zuurstof. Er is echter tot nu toe weinig betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat er op duidt dat deze kwaliteiten ook gelden voor extensieve sedumdaken.

Groendaken kunnen een grote rol spelen in het watermanagement van een stad. Stedelijke gebieden worden gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan verhard oppervlak. De afvoersystemen van steden zijn ontworpen om een grote hoeveelheid water zo snel mogelijk af te voeren naar de rivieren. Een hevige regenbui kan daardoor overbelasting van het afvoersysteem tot gevolg hebben, wat er in sommige gevallen toe leidt dat het rioolwater rechtstreeks in de rivieren wordt gestort(overstort). Groendaken kunnen deze problemen tegengaan doordat ze in staat zijn het regenwater langer vast te houden, waardoor een groot deel van het regenwater verdampt. Groendaken houden jaarlijks 60 tot 80 procent meer water vast dan een bitumen dak.

Daken kunnen in steden een bijdrage leveren aan de voedselproductie. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Een verkleining van de afstand tussen oogst en consumptie betekent minder transportkosten en een hoger rendement doordat het fruit van hogere kwaliteit is. Een van de beste voorbeelden van voedselproductie op een dak is het Fairmont Hotel in Vancouver. Deze daktuin met een oppervlak van 195 m2 en een bodemdiepte van 45 cm levert alle kruiden voor het hotel, waardoor jaarlijks een geschatte 25.000 – 30.000 Canadese dollar wordt bespaard.

De meeste daken in de stad zijn bedekt met bitumen en hebben daardoor een donker oppervlak. Dit is van grote invloed op het Urban Heat Island Effect. Donkere oppervlakken absorberen licht en worden daarmee aanzienlijk warmer dan lichte oppervlakken. Dit leidt er toe dat er meer warmte blijft hangen in de stad. In Berlijn bijvoorbeeld zijn metingen gedaan waarbij er een verschil was van 9 graden tussen het centrum van de stad en de buitenwijken. Het Urban Heat Island Effect wordt tegengegaan doordat het groen dak minder warmte absorbeert en de vegetatie een verkoelende werking heeft. Hier geldt dat uw dak alleen dat effect niet teweeg zal brengen, maar u werkt wel mee aan de realisatie van een duurzame stad!

ROIA

Wat leveren zonnepanelen en een groendak u nou eigenlijk op? Dat kan de ROIA voor u uitrekenen! Met de ROIA wordt een indicatie gegeven van het rendement op uw investering. Voor u als investeerder is het niet alleen belangrijk om te weten wanneer uw investering is terugverdiend, maar ook wat het rendement op uw investering doet.

Het rapport met analyse zal een indicatie geven van de kosten en baten van uw dak, dakbedekking, groendak, zonnepanelen, onderhoud en restwaarde. En dit tot op maandniveau over een door u zelf in te stellen afschrijvingsperiode. U kunt tevens de wegingsfactor bepalen van criteria die voor u van belang zijn tijdens de besluitvorming tot een dergelijke duurzame investering.

Solar Sedum gebruikt de ROIA® om het rendement te bepalen van de aanleg van groendaken met zonnepanelen. U levert de gegevens die u heeft van het dak, de staat van de dakbedekking en het meer jaren onderhoudsplan. Samen met de kosten van de aanleg van het groendak en de plaatsing van de zonnepanelen laat Solar Sedum het rendementop uw kapitaal berekenen.

Solar Sedum heeft de ROIA laten ontwikkelen door een onafhankelijke vastgoeddeskundige. De ROIA verplicht u overigens niet tot een daadwerkelijke verduurzaming van uw dak. Wij willen onze klanten inzicht  geven in de kosten en baten van een het algehele dak onderhoud en een eventueel Solar Sedum dak.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Meer informatie over de ROIA

BTW terugvragen

Korting op zonnepanelen

Op de aanschaf van zonnepanelen kunt u als particulier BTW terugvragen. Dit komt neer op een korting van ongeveer 15 procent. Dit is meer dan de subsidie die eerst beschikbaar was vanuit de overheid. Een flinke korting!

Maak gebruik van de btw teruggave voor maximaal voordeel van uw zonnepanelen. Solar Sedum werkt samen met De Groene Envelop voor uw BTW teruggave op de aanschaf en installatie van zonnepanelen.