Subsidie groene daken Leeuwarden

Ga terug naar alle subsidies

De gemeente Leeuwarden biedt subsidies aan voor groene en blauw-groene daken, waarbij het groene dak minimaal 6 vierkante meter groot moet zijn. De subsidie is 50% van de totaal gemaakte kosten, tot een maximum van €10.000 per perceel, voor een blauw-groen dak is de maximale subsidie € 12.500,-. Voor beide soorten daken moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals het waterbergend vermogen en de technische specificaties van het dak. Het aanvragen van de subsidie vereist documenten zoals een factuur, een kopie van uw bankpas en een uitvoeringstekening op schaal met herleidbaar oppervlak.

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een groen dak in de gemeente Leeuwarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • U woont of heeft uw bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Het groene dak is minimaal 6 vierkante meter groot.
 • Steenachtige substraten moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’, of een vergelijkbaar keurmerk.
 • Het dak, de draagconstructie en overige aanpassingen voldoen, indien van toepassing, aan de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, de Bouwverordening en het welstandsbeleid van de gemeente Leeuwarden.
 • Het waterbergend vermogen van een extensief groen dak is 25 tot 50 liter per m2. Een extensief groendak is meestal 7-10 cm hoog. En bedoeld voor bijvoorbeeld sedum, mos, kruiden, grassen of waardplanten die weinig of geen onderhoud nodig hebben.
 • Bij een intensief groen dak kunt u alleen subsidie krijgen voor het oppervlak waar groen (planten, grassen, mossen, en dergelijke) staan. Het waterbergend vermogen van een intensief groen dak is minimaal 50 liter per m2. Intensieve groene daken zijn vergelijkbaar met een normale tuin. Je kunt er gazons, heesters en bomen planten. De substraatlaag is 15 cm hoog of hoger.

De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie voor een blauw-groen dak in de gemeente Leeuwarden zijn:

 • U woont of heeft uw bedrijfspand in de gemeente Leeuwarden.
 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Het blauw-groene dak is minimaal 6 m2 groot.
 • Steenachtige substraten moeten voldoen aan de beoordelingsrichtlijn ‘BRL 9341’, of een vergelijkbaar keurmerk.
 • De dakconstructie moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. De constructie moet sterk genoeg zijn om erop te lopen voor onderhoud en inspectie. De constructie moet berekend zijn op het extra gewicht van bijvoorbeeld regen en sneeuw.
 • Bij een blauw-groen dak moet de minimale waterberging op de dakbedekking 60 mm zijn.
 • Het waterbergend vermogen van een extensief groen dak is 25 tot 50 liter per m2. Een extensief groendak is meestal 7-10 cm hoog en bedoeld voor bijvoorbeeld sedum, mos, kruiden, grassen of waardplanten die weinig of geen onderhoud nodig hebben.
 • Bij een intensief groen dak kunt u alleen subsidie krijgen voor het oppervlak waar groen (planten, grassen, mossen, en dergelijke) staan. Het waterbergend vermogen van een intensief groen dak is minimaal 50 liter per m2. Intensieve groene daken zijn vergelijkbaar met een normale tuin. Je kunt er gazons, heesters en bomen planten. De substraatlaag is 15 cm hoog of hoger.

De hoogte van de subsidies:

 1. De subsidie bedraagt 50% van de totaal gemaakte kosten.
 2. De maximale subsidie per perceel is €10.000,-.

Als er een constructieberekening van het dak nodig is, kunt u hiervoor maximaal €200,- vergoed krijgen. U dient wel een bewijs van deze kosten mee te sturen bij de aanvraag van de subsidie.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Leeuwarden.

Ontdek hoeveel groen dak subsidie u kunt ontvangen

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.