Subsidie groene daken Lelystad

Ga terug naar alle subsidies

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 november 2024.

 • De subsidie voor een sedumdak is € 25,- per m2 dakoppervlak.
 • De subsidie voor een biodivers dak is € 35,- per m2 dakoppervlak.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum subsidiebedrag van €2.500,- per aanvraag.


Voorwaarden:

 • Een groen dak (sedumdak en biodivers) dak dient een minimum oppervlak te hebben van 25 m2.
 • In een aanvraag mogen aan- en bijgebouwen op hetzelfde perceel worden meegerekend.
 • Een biodivers dak dient naast sedum tenminste voor 30% te bestaan uit grassen en kruiden.
 • Het waterbergend vermogen van een sedumdak dient minimaal 35 liter per m2 te zijn.
 • Het waterbergend vermogen van een biodivers dak dient minimaal 45 liter per m2 te zijn.
 • Wanneer de hellingshoek van een groen dak (sedumdak en biodivers dak) meer is dan 35 graden, dient een systeemopbouw te worden gebruikt die daarvoor geschikt is.
 • Een groen dak (sedumdak en biodivers dak) bestaat minimaal uit een wortelwerende-, drainage-, substraat- en vegetatielaag.
 • Een groen dak (sedumdak en biodiversdak) moet minimaal vijf jaar in stand blijven.

Kijk voor meer informatie over de gemeente Lelystad op de website van de provincie Flevoland.

Ontdek hoeveel groen dak subsidie u kunt ontvangen

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.