Subsidie groene daken Amersfoort

Ga terug naar alle subsidies

De subsidiepot voor aanvragen van eigenaren en huurders van woningen en schuurtjes is leeg. In 2024 is het vanaf 1 maart weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Subsidieregeling voor een groen dak in de gemeente Amersfoort. Er is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 100.000,-, subsidies kunnen worden aangevraagd tot 31 oktober. De subsidie kan worden aangevraagd voor een groen dak op een woning, schuur, bedrijfspand of maatschappelijk vastgoed. De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren, huurders en gebruikers van een pand als de eigenaar ook vergroening van het dak wil.

De subsidie kan worden aangevraagd voor alleen het materiaal, aanlegkosten en advieskosten zijn niet gesubsidieerd. De subsidiëring verschilt voor de vegetatie die u aanlegt, voor een biodivers vegetatiepakket krijgt u meer subsidie dan voor een sedumpakket. Daarbij hangt de hoogte van het subsidiebedrag per aangelegde vierkante meter af van het waterbergend vermogen. Hoe meer waterbergend vermogen, hoe hoger het subsidiebedrag.

Solar Sedum zal bij een toereikende draagkracht van het dak een groen dak aanleggen met een minimaal waterbergend vermogen van 50 L/m2. Uw groene dak zal ook beter floreren met een dikkere substraatlaag. De vergoedingen per vierkante meter vindt u hieronder.

  • Vegetatiepakket: Sedum; waterbergend vermogen: 15-49 L/m2; subsidiebedrag: € 20/m2
  • Vegetatiepakket: Sedum; waterbergend vermogen: >50 L/m2; subsidiebedrag: € 30/m2
  • Vegetatiepakket: Biodivers; waterbergend vermogen: 15-49 L/m2; subsidiebedrag: € 30/m2
  • Vegetatiepakket: Biodivers; waterbergend vermogen: >50 L/m2; subsidiebedrag: € 40/m2

Het minimaal aan te leggen groen dak is 6 vierkante meter. Een biodivers vegetatiepakket bestaat voor meer dan 30% uit kruiden en bloemen. Solar Sedum biedt hiervoor onze bij- en vlindervriendelijke mix aan.

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Amersfoort.

Ontdek hoeveel groen dak subsidie u kunt ontvangen

Wij zoeken het voor u uit bij de aanleg van een duurzaam dak

Vul het onderstaande formulier in en ontdek de subsidie die u op uw groene dak u kunt ontvangen. Daarnaast krijgt u gratis advies en een prijsindicatie voor uw woning.

Solar Sedum heeft veel ervaring en expertise in huis omtrent dakverduurzaming, groene daken en zonnepanelen. Wij zetten onze kennis graag in om u te adviseren en optimaal bij te staan bij de verduurzaming van uw dak.