Terug naar overzicht
23/4/2024

Stralend duurzaam! De zonnige investering voor jou en de aarde

In een tijd waarin duurzaamheid cruciaal is voor onze planeet en de toekomstige generaties, is de keuze voor de meest duurzame zonnepanelen niet alleen een investering in uw eigen energietoekomst, maar ook in de gezondheid van de aarde. Laten we eens kijken waarom juist deze keuze, gebaseerd op criteria als milieuvriendelijkheid, levensduur, recyclebaarheid, hergebruik en de kwaliteit van de investering, van onschatbare waarde is.

Maar eerst: hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen is een technologie die zonlicht omzetten in elektriciteit door middel van zonnecellen. Deze cellen bestaan voornamelijk uit siliciumlagen, waarin zonnestralen invloed hebben op de elektronen in het materiaal. Deze energieoverdracht veroorzaakt de beweging van elektronen, wat resulteert in de opwekking van stroom.

Desalniettemin zijn er enkele factoren die de optimale prestaties van zonnepanelen kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, bewolkte luchten verminderen de intensiteit van het invallende zonlicht, wat resulteert in een lagere energieproductie. De oriëntatie en helling van de zonnepanelen zijn ook van belang; een onjuiste positie kan de efficiëntie verminderen, omdat de panelen niet optimaal zijn blootgesteld aan de zon. Bovendien kan schaduw, veroorzaakt door objecten zoals gebouwen of bomen, een negatieve invloed hebben op de prestaties van zonnepanelen door het verminderen van de belichting van de zonnecellen.

In wezen fungeren zonnepanelen als geavanceerde energieomzetters, maar hun prestaties worden beïnvloed door weersomstandigheden en omgevingsfactoren. Het onderkennen van deze variabelen is van cruciaal belang voor het optimaliseren van de elektriciteitsopwekking en het bevorderen van duurzaam energiegebruik.

Is uw dak klaar voor een transformatie?

Bent u benieuwd wat het beste is voor uw dak? Krijg gratis advies van een van onze experts.

Persoonlijk en betrokken advies

Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop

Wij nemen alles uit handen

Praat met een van onze experts

Wat zijn de drie belangrijkste redenen om stroom met zonnepanelen op te wekken?

1. Duurzaamheid en Milieuvriendelijkheid:

• Zonne-energie is een hernieuwbare bron, wat betekent dat het onuitputtelijk is en geen schade toebrengt aan de aarde. Het is een duurzame energiebron die kan worden gebruikt zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

2. Vermindering van Broeikasgasemissies:

• Het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie veroorzaakt aanzienlijk lagere broeikasgasemissies in vergelijking met traditionele fossiele brandstoffen. Door over te schakelen naar zonne-energie verminderen we de impact op klimaatverandering en verminderen we de uitstoot van schadelijke gassen zoals koolstofdioxide.

3. Onafhankelijkheid van Fossiele Brandstoffen:

• Het gebruik van zonne-energie vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die eindig zijn en vaak leiden tot geopolitieke spanningen. Door zonne-energie te benutten, wordt u energieonafhankelijkheid vergroot omdat u minder wordt beïnvloed door de grillen van de markt.

Het is natuurlijk prachtig om zonnepanelen om deze redenen in te zetten. Echter is het dan wel belangrijk om uzelf af te vragen of de panelen zelf ook echt met dezelfde intentie zijn geproduceerd als uw wens. Ofwel hoe duurzaam zijn panelen nou echt en waar herken je dat aan?

Hoe Milieuvriendelijk zijn Zonnepanelen nou echt?

Voor een betere wereld zou het productieproces van zonnepanelen zich moeten richten op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Om te bepalen of panelen milieuvriendelijk zijn moet wat breder wordt worden gekeken naar de factoren die hier een belangrijke invleod op uitoefenen:

De productielocatie:

Een belangrijke overweging in de duurzaamheidsanalyse van zonnepanelen is de productielocatie want dit zegt iets over de afstanden die grondstoffen en zonnepanelen moeten overbruggen.  Het integraal produceren van zonnepanelen in Europa bijvoorbeeld, biedt aanzienlijke milieuvoordelen. Korte transportafstanden verminderen de ecologische voetafdruk die gepaard gaat met het vervoeren van zonnepanelen en materialen over lange afstanden.

Hoe wordt en omgegaan met grondstoffen, water en chemicaliën:

De fabrikant met een duurzame visie zal maatregelen treffen om de productie zo milieuvriendelijk mogelijk in te richten. Voorbeelden zijn  bijvoorbeeld maatregelen die genomen zijn  om het gebruik van het giftige zware metaal als lood in zonnepanelen te beperken of zelfs geheel te elimineren.  Is er een proces waarmee minder zilver voor de fabricage van de panelen gebruikt hoeft te worden? Ook zou er moeten worden gekeken naar manieren om  het gebruik van oplosmiddelen terug te dringen en ( filter) systemen te ontwikkelen waar waterafval structureel wordt verminderd.

Waar panelen producenten bijvoorbeeld een ESG (Environmental Social Governance) strategie hebben geïmplementeerd is het vereist transparant te zijn over hoe processen en producten worden gerealiseerd en geoptimaliseerd, met het oog op de duurzaamheid.

Dit alles draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om afval en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de impact van de klimaatcrisis te verzachten.

En de levensduur van zonnepanelen?

Een ander belangrijk aspect van wereldwaarde is de levensduur van de zonnepanelen. Duurzame panelen zijn ontworpen om lang mee te gaan, met garanties voor  25 tot 30 jaar waarbij de zonnepanelen daarna natuurlijk nog altijd hun werk blijven doen. Dit betekent dat u gedurende vele decennia kunt profiteren van groene energie, waardoor de noodzaak van regelmatige vervangingen wordt geminimaliseerd. In tegenstelling tot goedkopere alternatieven die mogelijk vaker moeten worden vervangen, bieden duurzame zonnepanelen een stabiele en consistente energieopbrengst op de lange termijn. Een goede manier om de levensduur te beoordelen,  is te door kijken naar de garantieperiode en met name ook naar hoeveel procent van het orginele vermogen de panelen na verstrijken van de garantieperiode nog opwekken.

Hoe groen is de prijs van zonnepanelen?

Vaak wordt gezegd dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is, en dit geldt zeker bij de keuze van zonnepanelen. Investeringen in de meest duurzame panelen kunnen aanvankelijk wellicht een hogere initiële kost met zich meebrengen, maar op de lange termijn betalen ze zichzelf vele malen terug, ook in termen van duurzaamheid. Een lage prijs is in dat opzicht veelal eerder een reflectie van lage kosten die mogelijk zijn als er geen duurzame investeringen worden gepleegd in milieu, kwaliteit en innovatie.

Maar hoe herkent u duurzame panelen (buiten de prijs)?

De hogere efficiëntie die duurzame panelen bieden, resulteert in een snellere energie-terugverdientijd. Een belangrijk gegeven hierbij is de EPBT ( Energy Pay Back Time). Dit is de tijd die een zonnepaneel nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie te produceren die er nodig was om het te maken. Het is een mooie en eenvoudige manier om de duurzaamheid en kwaliteit van panelen te beoordelen, want hoe korter de EBPT, hoe hoger de duurzame kwaliteit van een paneel. Onderstaand een beeld van de gemiddelde EPBT van panelen per gebruiksgebied in Europa.

Dus een zonnepaneel met een EBPT van 1 jaar in Nederland heeft 50% minder tijd nodig heeft om zichzelf terug te verdienen ( t.o.v. een gemiddelde EPTB van 2 jaar).

Energy payback time and geographical comparison

Hoe levert technologie toekomstgerichte duurzame waarde?

Technologisch geavanceerde zonnepanelen hebben het vermogen om meer uit het licht te halen. Moderne technologieën als heterojunctie bijvoorbeeld, vertegenwoordigt een innovatieve benadering van zonnepanelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere halfgeleiderlagen om de efficiëntie te verhogen. Dit heeft directe implicaties voor duurzaamheid; de zonnepanelen leveren nog betere prestaties bij weinig licht door een breder lichtspectrum te benutten. Het verhoogt de efficiëntie bij bewolking en vroege/late zonuren, waar traditionele cellen vaak verminderen. Het vermogen om meer zonlicht om te zetten in elektriciteit betekent dat minder panelen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid energie te produceren, wat resulteert in een vermindering van de gebruikte grondstoffen en het benodigde productieproces. De onderstaande afbeelding laat zien hoe technologie bijdraagt aan hogere efficiency van zonnecellen waarmee de panelen niet alleen efficiënter, maar ook veel duurzamer worden:

Development of solar cell efficiencies in the laboratory

Maar het gaat om meer dan zonnepanelen…

In tijden waar er steeds meer invloed wordt uitgeoefend door verandering van regelingen en energieprijzen, met daarbij allerlei technologische ontwikkelingen op energiegebied, is het van belang om de duurzame zonnepanelen de basis te laten zijn van een geavanceerd energiesysteem. Het gebruik van omvormers met slimme technologie is dan onontbeerlijk. Die zijn er dan niet alleen om de stroom te effectief te transformeren naar wisselstroom, maar om het zonnepaneelsystemen op een intelligente manier in te kunnen zetten om meerdere functies uit te oefenen.

Zoals op elk moment kunnen zien wat panelen opwekken, wanneer en hoeveel stroom de woning gebruikt, hoeveel stroom er wordt terug geleverd, het op afstand kunnen bewaken en updaten van het systeem. Maar ook het effectief op het juiste moment  kunnen sturen van de stroom naar energieopslag zoals naar een batterij of op wenselijke momenten het delen van overtollige energie met het elektriciteitsnet.

Deze geavanceerde functionaliteiten dragen bij aan de duurzaamheid van het zonne-energiesysteem, en maken ook een soepele integratie met andere hernieuwbare energiebronnen en energieopslagsystemen in de toekomst mogelijk.

Recyclebaarheid is essentieel voor duurzaamheid

Recyclebaarheid en hergebruik zijn ook cruciale overwegingen bij het beoordelen van duurzaamheid. Moderne zonnepanelen worden steeds vaker ontworpen met recycling in gedachten. Organisaties zoals PV Cycle  of recent LuxChemtech richten zich specifiek op het recyclen van zonnepanelen aan het einde van hun levensduur. Duurzame panelen zijn zo geconstrueerd dat ze componenten kunnen bevatten die eenvoudig te scheiden zijn, waardoor waardevolle materialen kunnen worden teruggewonnen. Dit sluit de cirkel van duurzaamheid, waarbij de impact op het milieu wordt geminimaliseerd en grondstoffen als glas, zilver, aluminium en silicium opnieuw worden ingezet voor nieuwe panelen.

Conclusie

Een diepgaander onderzoek, vooral kijkend naar eerder genoemde factoren, geeft dus een prima indicatie over hoe duurzaam de panelen zijn en wat u ervan kunt verwachten.

Een investering in de meest duurzame zonnepanelen is daarom niet alleen een slimme zet voor uw eigen portemonnee, maar ook een daad van verantwoordelijk burgerschap. Het is een keuze voor een schonere, groenere toekomst, waarin we niet alleen slimmer gebruik maken van hernieuwbare energie, maar ook actief bijdragen aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Dus, kies voor stralende duurzaamheid en laat de zon niet alleen uw panelen verlichten, maar ook de weg naar een duurzamere wereld!

Veel gestelde vragen

Waarom is de productielocatie van zonnepanelen belangrijk voor duurzaamheid?
Hoe beoordeel je de levensduur van zonnepanelen?
Hoe draagt technologische innovatie bij aan duurzaamheid?
Inhoudsopgave

Lees meer in onze blogs

Sluiten