1. Een groendak is koel!

  Een groendak koelt en kan de binnentemperatuur met maar liefst 5 graden verlagen.
 2. Vermindering Urban Heat Island Effect (UHI)
  Een groendak observeert minder warmte waardoor het UHI wordt tegengegaan.
 3. Verlaging van de druk op het rioolstelsel
  Groene daken houden jaarlijks 60 tot 80 procent meer water vast dan een bitumen dak.
 4. Filtering van giftige stoffen, fijn stof en CO2
  Onderzoek heeft aangetoond dat groene daken in staat zijn om 95% van cadmium, koper en lood en 16% van zink op te nemen.
 5. Toename van biodiversiteit in de stad
  Groene daken werken mee aan het behoud of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals bijvoorbeeld vogels en bijen.
 6. Geluiddemping
  Groene daken hebben door hun massa een geluiddempende werking.
 7. Verbetering leefklimaat in stedelijke gebieden.
  Groene daken brengt de natuur terug in de stad
 8. Langere levensduur van het dak
  Een groendak gaat langer mee, de levensduur van een normaal bitumineus zwart dak is 15 tot 30 jaar, een groendak heeft het dubbele met een levensduur van 30 tot 60 jaar.
 9. Opzetten eigen voedselproductie.
  Op een groendak kan je je eigen voedsel verbouwen.
 10. Waarde verhoging woning of pand.
  Een groendak is waarde verhogend voor het gebouw zelf en voor omringende gebouwen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over groene daken? Neem contact met ons op.

Bron:

 • Getter, K. L., & Rowe, D. B. (2006). The role of extensive green roofs in sustainable development. HortScience41(5), 1276-1285
 • Ahmed, N. (2011). Runoff water quality from a green roof and in an open storm water system. TVVR 10/5020.