Scholen

Vanaf 2015 worden schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Nu is dus het moment om in uw dak te investeren voor later. Een investering die tegelijkertijd zorgt voor verduurzaming van het pand, een verlaging van energie- en onderhoudskosten én kinderen educatie biedt op het gebied van duurzaamheid en groene energie.

Educatief
Zonne-energie en groendaken hebben de toekomst. Nu er steeds meer stedelijke gebieden zullen komen, is het van groot belang dat we meer duurzame energie gaan opwekken en de natuur terugbrengen in de stad. Met name voor scholen zijn Solar Sedum Energiedaken geschikt omdat scholen vaak grote, platte daken hebben. Het dak krijgt meteen een educatief karakter. In de school kan bijvoorbeeld een informatiepaneel worden opgehangen waar de leerlingen kunnen lezen hoeveel energie de school opwekt. Op deze manier maken kinderen op jonge leeftijd al kennis met zonne-energie. Ook kan er op een dak een moestuin worden aangelegd en bijenkasten worden ge- plaatst. Het dak zal een verlengstuk van de school worden – extra ruimte -, waar de jeugd van de toekomst leert over het belang van duurzaamheid.

Financieel
Uiteraard zal het scholen, zeker vanaf 2015, niet alleen om de educatieve component van Solar Sedum daken gaan. Een dergelijke investering zal ook wat moeten opleveren. Gelukkig is de aanschaf van zonnepanelen vandaag de dag een van de betere investeringen. Na de terugverdientijd kunt u als school namelijk jarenlang profiteren van gratis energie. Bovendien verdubbelen groendaken de levensduur van uw dak, waardoor u bijna de helft aan onderhoudskosten kwijt zult zijn. Financieel gezien is de aanschaf van een Solar Sedum dak aantrekkelijk voor scholen.

Onderwijs
Wilt u als school uw leerlingen graag meer leren over duurzaamheid, zonne-energie, groendaken of bijen? Daar kunnen wij u bij helpen! Wij hebben veel kennis en ervaring in huis op deze gebieden. Zo kan een van onze dakingenieurs, groenexperts of imkers langskomen om de kinderen alles te vertellen over hun vakgebied. Ook kunnen wij u helpen om gedegen lesmateriaal te schrijven opdat u uw leerlingen zelf kunt onderwijzen. Zo bereiden we uw leerlingen samen voor op de wereld van morgen.

Wist u dat?
• Een groene woon- en speelomgeving een positieve invloed heeft op de motorische ontwikkeling en het speelgedrag van een kind? Boven- dien wijst onderzoek in de richting van een positieve invloed op de cognitieve en emotionele ontwikkelingen van kinderen.

• Er een relatie bestaat tussen het voorkomen van obesitas en de hoeveelheid groen in de leefomgeving? In een groene leefomgeving komt bij kinderen 15% minder overgewicht voor. Niet onbelangrijk, aangezien obesitas een steeds groter probleem aan het worden is.

• Er de afgelopen jaren steeds meer bewijs naar voren is gekomen dat contact met de natuur een gunstige uitwerking kan hebben op symptomen van ADHD?

• Inwoners van een groene buurt minder vaak een bezoek aan de huisarts brengen in verband met angststoornissen of depressie? Deze relatie was bij kinderen het duidelijkst te zien.

Neem contact met ons op voor meer informatie